Kantoorinformatie

Ruim 30 jaren ervaring met belastingzaken. Het accent ligt op onderhandelen en procederen. 

Vanaf de bezwaarschriftenprocedure t/m procederen bij de Hoge Raad der Nederlanden wordt bijstand verleend. In spoedeisende zaken kan binnen 24 uren een gesprek met cliënt worden gevoerd. Ook buiten kantooruren is het kantoor bereikbaar voor het voeren van besprekingen. 

Second opinion op basis van een eerste gesprek van een halfuur op schriftelijk verzoek, kan worden gehonoreerd en is kosteloos. 

Scherpe diagnose over haalbaarheid van de zaak alsmede prognose over de duur van de zaak. Zaken worden efficiënt afgehandeld en niet nodeloos uitgesteld. Deskundigheid wordt jaarlijks bijgehouden door verplichte opleiding. 

 

Bent u in het buitenland woonachtig of verblijft u in Nederland maar beheerst u de Nederlandse taal niet, dan wordt ervoor gezorgd dat de gesprekken en correspondentie via een beëdigde tolk worden gevoerd. Zo wordt u vanaf het eerste moment van A tot Z op de hoogte gehouden over uw zaak.

Voor onze werkzaamheden wordt na verzending van een opdrachtbevestiging een uurtarief gehanteerd. Er wordt een specificatie van verrichtte werkzaamheden bijgehouden. Het maken van een vaste prijsafspraak is ook mogelijk.