Succesverhalen van Lalji Advocaat - Belastingkundige

Al ruim 30 jaar verleent Lalji Advocaat - Belastingkundige in Amsterdam bijstand aan ondernemers, accountants en particulieren. In die tijd hebben wij successen geboekt in belasting- en fiscaal strafrechtelijke zaken. Hieronder publiceren wij een korte selectie. 

Succes story 1

Vonnis rechtbank Amsterdam 13 december 2018

Faillissementsfraude zaak

Het betreft een onherroepelijk vonnis van de rechtbank in een
faillissementsfraude zaak (art. 3:41/3:43 sub 1 jo. 47 Sr en art. 3:41
sub 1 jo. art. 51 jo. art. 47 Sr). Cliënt werd integraal vrijgesproken. Deze vrijspraak is onherroepelijk. 

Succes story 2

Vonnis rechtbank Amsterdam 21 juli 2015

Witwas zaak van illegaal vreemdeling

Cliënt werd ten laste gelegd dat hij als illegale vreemdeling artikel 197 Sr had overtreden en dat hij zich schuldig had gemaakt aan witwassen (artikel 420bis/quater Sr). Cliënt werd integraal vrijgesproken. Deze vrijspraak is onherroepelijk.

Succes story 3

Arrest Hoge Raad 12 april 2013


Totale boete vernietigd


Ingesteld cassatieberoep tegen opgelegde boetes in navorderingsaanslagen, aan cliënten met buitenlands verzwegen vermogen, gegrond verklaard. Het Verwijzingshof heeft vervolgens de boetes geheel vernietigd. 

Succes story 4

Belastingdienst kantoor Den Haag 2016


Vernietiging informatiebeschikking 

Het bezwaar tegen de informatiebeschikking ex. art. 52 a AWR wegens het niet aangeven van buitenlandse vermogensbestanddelen is gegrond verklaard.


Succes story 5

Overleveringszaak (Mensenhandel en Witwas zaak).


Eerste aanleg ten laste gelegd feit 1: 273 f lid 1 sub 2
Sr, 273f lid 1 sub 3 Sr, 237 lid 1 sub 6 Sr. 273 lid 1 sub 9 en 273 f lid 1
sub1 jo. sub 3 jo. sub 4, jo sub 9 jo. lid 2 en feit 2: 420 bis/420 ter Sr.

Vonnis Rechtbank: Feit 2 OM niet ontvankelijk verklaard
en Feit 1 veroordeling 20 maanden gevangenisstraf.

Arrest Gerechtshof parketnummer: 23-003791-17 datum 26
april 2019: vrijspraak (OM niet in

cassatie, vrijspraak is onherroepelijk). Vordering van
benadeelde partij niet ontvankelijk verklaard.